Menu
×

OTOPOINT Car Rental Araç Kiralama Koşulları

OTOPOINT Car Rental Araç Kiralama Koşulları

Araç Kiralayabilme Şartları Kiralama Yaşı

– Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (R.Clio, H. Era, F. Albea, H. Getz, H. i20, Dacia Logan MCV vb.)
– Orta grup araçlar için 25 yaş (Fiat Linea, F. Focus, R. Fluence vb.)
– Üst grup araçlar için 27 yaş ve üzerinde olmak (Ford Mondeo, VW Passat vb.)

Depozit ( Kredi Kartı Kullanımı)

Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 750 TL, orta ve üst grup araçlar için 1000 YTL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir.
Ehliyet Süresi

– Ekonomik grup araçlar için en az 2 yıllık
– Orta grup araçlar için en az 4 yıllık
– Üst ve lüks grup araçlar için en az 7 yıllık ehliyete sahip olmak

Kiralama esnasında yukarıdaki ön şartlar aranacağı için ehliyet ve kredi kartınızın yanınızda olması halinde aracı teslim alabilirsiniz. Türk vatandaşı olmayan müşterilerimizin pasaport ve Türkiye’ye giriş tarihinin 6 aydan daha kısa olduğunu gösterir bir belgeyi de ilave olarak yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 6 aydan daha uzun süredir Türkiye’de bulunan yabancı ehliyetli müşterilerimizin Türk Ehliyeti göstermeleri gerekmektedir.

OTOPOINT Car Rental Sigorta Koşulları

 • ·Kiralayan, araçlarını, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca “Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası” ile sigortalanmıştır. Bu sigorta teminatı, kira döneminde aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitler ile sınırlıdır. Bu miktarın üstündeki her türlü hukuki sorumluluk (maddi, manevi, bedeni zararlar v.b.) kiracıya ait olup, poliçedeki limitler üzerinde bir ödeme yapmak zorunda kalan kiralayan, kiracıya rücu hakkına haizdir.
 • ·Kiralayan, kiracıya %2 muafiyet oranlı Motorlu Kara Taşıtları Birleşik Kasko Sigortası sağlamaktadır.  Kiracı kapsam dışındaki hasarlar için bağışıklılık sağlamak istediği takdirde sözleşmenin 36. Hanesinde gösterilen (REL) primi ödemeli ve bu istediğini sözleşmenin ilgili hanesini imzalayarak kabul ettiğini belirtmelidir. Bu bağışıklılıktan yararlanmak istemeyen kiracı, teminat kapsamı dışında kalan ve araçların türüne göre yukarıda belirtilen muafiyet miktarlarını sözleşme başlangıcında teminat olarak kiralayana öder. Aracın hasarsız teslimi halinde teminat kiracıya iade edilir.

CDW bağışıklılık prim tutarları, grupları, grupların hangi tipleri kapsadığı yürürlükteki kira tarifelerinde gösterilmiştir. Kiranın yukarıda sözü teminat ve bağışıklılıktan yararlanabilmesi için, ayrıca aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması zorunludur.

 • ·Sözleşmeden kaynaklanan tüm sorumluluklarını zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesi,
 • ·Kazada tamamen kusurlu olunmaması,
 • ·Kusurun tamamen kiracıya, eylemlerinden sorumlu bulunduğu şahıslara veya aracın sürücüsüne ait olmaması,
 • ·Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içindeki trafik polisi, mahalli karakol, şehir sınırları dışında jandarma v.b.)  olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirleyen bir kaza raporu ile tespit zaptı ile şahit isim ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi, kiracı, kiralayanı en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür,
 • ·Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı, kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan, zararını kiracıdan talep etme hakkını her zaman mahfuz eder.
 • ·Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlıklar v.s.) halinde ortaya çıkacak zarar teminat kapsamı dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.
 • ·Kiracı, kasten veya ihmal sonucu, kendisine yüklenmesi gerekenden daha ağır bir kusur ve sorumluluk yüklenmemiş olmalıdır,
 • ·Bütün sigortalar (hasar teminatı ve bağışıklılık CDW) kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde geçerlidir. Kiralayanın onayı olmadan yapılan süre uzatmalarında, kiracı bu konuda hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • ·Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan ve geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün neden olduğu kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı sorumludur.
 • ·Kendisine aftı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.
 • ·Tamir süresi boyunca kiralayanın o anda yürürlükteki otomobil kiralama tarifesine göre uğradığı kar mahrumiyeti (hasarlı aracın işten kalmasından ötürü) sigorta, hasar teminatı ve bağışıklık kapsamları dışındadır.
 • ·Lastik onarımları, far ve stop camları kırılmaları teminat kapsamı dışındadır.

OTOPOINT Car Rental Fiyat Koşulları

Otopoint Car Rental Fiyatlarına dahil olan hizmet ve ürünler

Sitede gördüğünüz tüm fiyatlara aşağıdaki hizmet ve ürünler dahildir:
– Muafiyetli Kaza Sigortasından Yararlandırma Teminatı
– Tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortası (CDW) dahildir. Muafiyetli Kaza Sigortası çarpışma halindeki hasarları kapsar. Sigorta şartlarının yerine getirilmesi halinde, çarpışma sonucu oluşan hasarın, araç grubuna göre değişen tutarlarda kısmı müşteriye ait olmak üzere, hasarı tazmin eder. Bu sigorta sadece kaza halleri dışındaki lastik yarılması ve far kırılmasını kapsamaz.
– Sınırsız kilometre kullanımı ( Dizel araçlar hariç )
– KDV

ÖNEMLİ HALLER!!

Aşağıdaki hallerde Sigortadan Yararlandırma Teminatı geçersiz olacak ve oluşacak zarar sigorta kapsam dışında kalacaktır:
– Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması,
– Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi, araca yanlış yakıt doldurulması ve benzeri diğer durumlar),
– Aracın trafik kuralları dışında kullanılması (yasal hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi ve benzeri diğer ihlaller),- Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması,
– Araçta taşınan bir yükün hasara veya kazaya sebep olması,
– Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (yağışlı havalarda yol şartlarına göre hız ayarlamasının yapılmaması, öndeki aracın en az emniyet mesafesinden takip edilmemesi ve benzeri diğer kullanımlar),
– Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum olması durumu hariç),
– Meydana gelen bir kazada ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu) alınmaması, – Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarının teslim edilememesi.
– Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi,
– Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması,
– 3. şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı kapsamında teminat altındadır. Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur.

Otopoint Car Rental Fiyatlarına hariç olan hizmet ve ürünler

– Muafiyet Sigortası

Kaza durumunda, kiralanan araç grubuna bağlı olarak değişen tutarlardaki kiracı sorumluluğunu ortadan kaldırır.
– Tek Yön Ücreti

Aracın belirtilen istasyonlardan farklı bir noktada kiralanmak veya teslim edilmek istenmesi durumunda tek yön ücreti uygulanır. (Lütfen uygunluk için sorunuz)

– Yakıt

Araçlar mümkün olduğunca dolu depo teslim edilir ve dolu depo teslim alınmak istenir. Alış yakıt seviyesi ile teslim yakıt seviyesi arasındaki yakıt farkı teslim anındaki yakıt fiyatlarına bağlı olarak % 18 KDV ve %15 servis ücreti de eklenerek kiralayandan talep edilecektir. Aracın alındığı yakıt seviyesi ile teslim edilmesi kiralayan açısından çok daha ekonomik olacaktır.

– İlave Sürücü

Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama ön şartlarına uyması halinde ( depozit ön şartı hariç ) ilave olarak 2. bir sürücü daha ücreti ödenerek yazılabilir.

– Bebek ve Çocuk Koltuğu

Araçlara bebek ve çocuk koltuğu sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.

– Kira Kontratında Değişiklik Talepleri

Kiralama fiyatı ve verilen rezervasyon onayı, başlangıçta anlaşılmış olan koşullara göre verilmiştir. Bu koşullarda talep edilebilecek bir değişikliği operasyonel olarak karşılayabilmenin mümkün olmadığı durumlarda ( aracın rezervasyonunun olması, bakım kilometresinin gelmesi vb.) bu talep karşılanamayabilir. Değişiklik talebi kabul edilmiş olsa dahi bu durum başta belirlenen fiyat hesaplamasını değiştireceği için ek bir ücret talep edilebilir veya erken dönüşlerde iade yapılamayabilir. Aşağıdaki koşullardan herhangi birisinde meydana gelebilecek bir değişiklik kiralama şartlarını değiştirebilir. Kiralama süresinin uzatılması talebi, ilk uzatmada telefon ile alınır ve ücreti mail order ile tahsil edilerek onaylanır. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise aracın OTOPOINT Car Rental ofislerinden birisine getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir.

– Dönüş tarihinin ve saatinin değiştirilmesi (uzatma/erken dönme)
– Dönüş istasyonunun değişikliği
– Araç grubu değişikliği
– Kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi
– Saat Farkı

Kiralama süresi 24 saattir. Her bir saatlik geç teslim için günlük kiralama bedelinin %20’si kadar bir tutar talep edilebilir. Araç tesliminde onay alınmaksızın yaşanan gecikmeler Sigortadan Yararlandırma Teminatının ( Tam veya Muafiyetli Kaza Sigortası ) devre dışı kalmasına yol açabileceği gibi ilave saat farkı ücretinin de doğmasına sebep olabilecektir.

– Diğer Operasyonel Ekstralar

Yolculuğunuz esnasında ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz hizmetleri rezervasyon sorumlularımıza iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. ( Navigasyon, KGS, kar zinciri v.b. )

– Rezervasyon Şartları

İnternet sitemiz aracılığıyla yapmış olduğunuz rezervasyonlar aşağıdaki şartlar ile geçerlidir:
Yapmış olduğunuz rezervasyon koşullarının değiştirilmesi talebi halinde ( dönüş tarihinin önce veya sonraya alınması, dönüş istasyonunun değişmesi, araç grubunun değiştirilmesi, kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi ) talep karşılanamayacağı gibi, karşılanması halinde de ek bir ücret talep edilmesi veya kiralama bedelinde bir indirim yapılamaması durumu ortaya çıkabilir.

Sitemizde görmüş olduğunuz tüm fiyatlara Muafiyetli Kaza Sigortası, KDV ve sınırsız kilometre kullanımı (dizel araçlar hariç) dâhildir. Diğer ek hizmet ihtiyaçlarınız için “Fiyat Koşulları”‘ nı okuyarak bilgi alabilirsiniz.

Rezervasyon yoğunluğu olan dönemlerde araç kiralama bedelinin tamamı veya bir kısmı rezervasyon esnasında “mail order” veya “hesaba havale” yöntemlerinden birisi ile talep edilebilir.

Peşin ödemeli rezervasyonlarda; Yapılmış olan rezervasyonların iptali halinde, aracın teslim alınacak olduğu zamandan en az 72 saat öncesine kadar 40 TL, bu süreden yani 72 saatten daha az kalan sürelerde iptal edilmesi veya kiralama şartlarına uyulmamasından ötürü aracın teslim edilememesi halinde rezervasyonu yapılan aracın bir (1) günlük kira bedeli tahsil edilir. İptal bildirimleri yazılı olarak: Faks: +90 232 464 24 75, e-posta: info@otopoint.com.tr adreslerine yapılmalıdır.

Kiralama esnasında kira kontratı imzalatılacaktır.

Sık yapılan bir uygulama olmamasına rağmen yapmış olduğunuz rezervasyondaki seçilen araç marka ve modeli eşdeğer bir araç ile değiştirilebilir.

Yolculuklarınızda bir sorun ile karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız.

Kesin rezervasyon yaptırmanızı takiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya bir mesaj alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan “mail order” veya “hesaba havale” ile rezervasyon aşamasında veya aracı teslim alırken kredi kartı ile veya nakit olarak ödeyebilirsiniz. Nakit ödeme yapılsa dahi kredi kartınızdan kiraladığınız araç grubuna göre değişmekle birlikte 300 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir.

Sitemizden yapmış olduğunuz rezervasyonlar “Araç Kiralayabilme Şartları”, “Fiyat Koşulları” ve “Site Kullanım Şartları”nın tarafınızdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir

OTOPOINT Car Rental – Yetki verilmesi Mail order şartları

Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak aracı kullanan kiracıtarafından, aşağıdaki durumlardakullanılmak üzere süresiz yetki alınmıştır.

a- Sözleşmenin 25. hanesinde belirtilen dönüş tarihi aşımındaki ekstra günlerin bedeli,

b- Tüm trafik cezaları ve otoyol-köprü kaçış cezaları,

c- Kasko sigortasının (CDW) kabul etmediği hasar bedelleri.

 

Octovus Digital Solutions - Otopoint. Tüm Hakları Saklıdır.

android logo kosgeb